ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
 
รายการข่าวประชาสัมพันธ์
วันเวลาที่โพสข่าว หัวข้อข่าว จากหน่วยงาน/กลุ่มงาน โดย
16/11/2560 08:33   ด่วนที่สุด การประเมินการอ่านเขียน ระดับป.5-6 และระดับม.1-3 ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA  กลุ่มนโยบายและแผน  เครือวรรณ์ อ้อยจินดา
09/11/2560 15:33   โอนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มาลัย บุญกลัดผล