ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
 
รายการข่าวประชาสัมพันธ์
วันเวลาที่โพสข่าว หัวข้อข่าว จากหน่วยงาน/กลุ่มงาน โดย
15/09/2560 14:16   โอนเงินคูปองครู 15 ก.ย.60  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มาลัย บุญกลัดผล
15/09/2560 14:15   โอนเงินยืมราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มาลัย บุญกลัดผล
14/09/2560 17:22   ขอเบิกค่าเดินทางอบรมคูปองครูรอบ 3  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มาลัย บุญกลัดผล
14/09/2560 17:22   แจ้งโอนเงินยืมคูปรองครูรอบที่ 13  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มาลัย บุญกลัดผล
13/09/2560 13:36   แจ้งโอนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มาลัย บุญกลัดผล
12/09/2560 13:22   โอนเงินคูปองครู รอบที่ 11  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ภัทราภรณ์ พิมพ์แก้ว
11/09/2560 16:41   โอนเงินยืมคูปองครู รอบที่ 12 (ฏ.1306-1307) และเงินยืมราชการ 3 ราย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ลักษณา ธีระเถกิง
07/09/2560 15:02   ค่าเดินทาง ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มาลัย บุญกลัดผล
06/09/2560 14:46   โอนค่าเดินทาง 6 ก.ย.60  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มาลัย บุญกลัดผล
05/09/2560 16:55   แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโครงการอบรมครูรูปแบบครบวงจร รอบที่1-2 (สำหรับผู้สำรองจ่าย)  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ณัฐฐิกา โตวิวัฒน์
1 2 1/2