ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
 
รายการข่าวประชาสัมพันธ์
วันเวลาที่โพสข่าว หัวข้อข่าว จากหน่วยงาน/กลุ่มงาน โดย
18/06/2560 20:21   ประกาศผลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  รุ่งเรือง สนธิเณร
14/06/2560 14:30   แจ้งโอนเงินค่าทำงานหารายได้ช่วงปิดภาคเรียน ปี 2560  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มาลัย บุญกลัดผล
14/06/2560 14:27   แจ้งโอนค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มาลัย บุญกลัดผล
13/06/2560 14:48   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มาลัย บุญกลัดผล